DLTC Views of Ireland
'I loved Ireland and DLTC. I made so many friends and learnt lots of English'
Marcus, Germany
Komentarze uczniów >>

Lato - dorośli

Kursy angielskiego

Dublin, Irlandia

Wiek: od 18 roku życia

lipiec - sierpień 2017

 • Contact 

us

Kurs angielskiego dla dorosłych – informacje ogólne

Dla kogo jest przeznaczony nasz kurs? >

Nasze kursy angielskiego dla dorosłych są skierowane do osób z całego świata powyżej 18 roku życia, pragnących rozpocząć naukȩ lub pogłȩbić znajomość jȩzyka angielskiego i jednocześnie spȩdzić miło czas w Irlandii. Dotyczy to zarówno studentów przygotowujących siȩ do egzaminów z angielskiego; absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych zwiȩkszeniem swoich szans na zatrudnienie; osób na urlopie których praca wymaga lepszej znajomości jȩzyka angielskiego; emerytów szukających nowych wyzwań, lub po prostu kogokolwiek, kto stawia sobie za cel pogłȩbienie w krótkim czasie swoich kompetencji jȩzykowych i skorzystanie z tego, co Irlandia ma do zaoferowania odwiedzającym ją w okresie letnim turystom.

Dostȩpne opcje >

Kurs standardowy jȩzyka angielskiego dla dorosłych
(Kod: SAS-DL) >

W ramach kursu standardowego jȩzyka angielskiego oferujemy 15 godzin (20x45 minut) lekcji tygodniowo, w czasie których uczniowie mają okazjȩ utrwalić i poszerzyć swoje wiadomości, zastosowawać w praktyce to, czego siȩ nauczyli i z powodzeniem porozumiewać siȩ w jȩzyku angielskim.

 • 15 godzin tygodniowo + 2 godziny GRATIS “wolnej nauki” pod nadzorem nauczyciela
 • poniedziałek-piątek, 9.00-12.15
 • maksymalnie 10 uczniów w klasie średnio 8 uczniów w klasie (nawet latem)
 • doświadczeni nauczyciele z kwalifikacjami odpowiadającymi wymogom Irlandzkiego Ministerstwa Edukacji
 • zbalansowane połączenie zagadnień lingwistycznych (gramatyka, wyrażenia idiomatyczne, struktura zdania, itp.) z rozwijaniem umiejȩtności komunikacyjnych (mówienie, pisanie, itp.), ze szczególnym naciskiem na jȩzyk mówiony
 • • Uczniowie na poziome średniozaawansowanym (B2) i zaawansowanym (C1) wybierają orientację drugiej lekcji: Angielski dla biznesu i sytuacji profesjonalnych lub przygotowanie to egzaminów Cambridge (FCE, CAE, IELTS)
 • Uczniowie są również zachȩcani do wyznaczania sobie swoich własnych celów do zrealizowania w trakcie kursu i mogą liczyć na wsparcie nauczycieli.

Kurs intensywny jȩzyka angielskiego dla dorosłych
(Kod: SAI-DL) >

Nasz intensywny kurs angielskiego stanowi połączenie kursu standardowego i dodatkowych 5 godzin lekcji angielskiego. Kurs przeznaczony jest dla osób, które dzięki większemu nakładowi pracy i zaangażowania pragną poczynić szybsze postępy w nauce języka.

 • w sumie 20 godziny tygodniowo
 • Pon-Pt 09:00-10:30 i 10:45-12:15 PLUS 12:45-13:45
 • identyczny z kursem standardowym i dodatkowo:
 • + 5 godzin dodatkowych lekcji
 • + rozwijanie zintegrowanych umiejȩtności jȩzykowych (czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu)
 • dla osób zainteresowanych poczynieniem szybszych postȩpów, gotowych poświȩcić na naukȩ jȩzyka wiȩcej czasu i energii

Kurs superintensywny jȩzyka angielskiego dla dorosłych
(Kod: SASI-DL) >

Nasz kurs superintensywny stanowi połączenie kursu intensywnego i dodatkowych 5 godzin lekcji prywatnych tygodniowo, dziȩki czemu uczniowie mogą skoncentrować siȩ wyłącznie na swoich celach i uzyskać spodziewane rezultaty w możliwie najkrótszym czasie.

Niezależnie od wybranej opcji, nasi nauczyciele pomogą Państwu w osiągniȩciu wyznaczonego na pobyt w Irlandii celu.

 • w sumie 25 godziny tygodniowo
 • 20 godziny intensywnego kursu angielskiego (jw.)
 • + 5 godzin lekcji prywatnych zorientowanych na zdefiniowane przez ucznia potrzeby i cele
 • dla osób, które dysponują bardzo ograniczonym czasem albo mają dokładnie określone potrzeby i chcą poczynić postȩpy w możliwie najkrótszym czasie.

Oferujemy również na życzenie >

 • zakwaterowanie u irlandzkich rodzin goszczących
 • program zajȩć turystyczno-rekreacyjnych
 • bilet sieciowy na nieograniczoną liczbȩ przejazdów autobusem, podmiejską kolejką i tramwajem w obrȩbie Dublina
 • przewóz prywatnym środkiem transportu z lotniska i na lotnisko w Dublinie

Zajȩcia w niewielkich grupach >

Na kursie standardowym i intensywnym:

 • średnio 8 uczniów w klasie
 • maksymalnie 10 uczniów w klasie

*Wiȩkszość szkół jȩzykowych oferuje zajȩcia w grupach o maksymalnej liczebności 15 osób, ze średnią 13 uczniów w klasie.

*Minimalna liczba osób w grupie na wszystkich naszych kursach za wyjątkiem lekcji prywatnych to 4. W przypadku, gdyby liczba osób w grupie była mniejsza, zaproponujemy bardziej intensywne zajȩcia alternatywne.

Jaki jest cel naszego kursu?>

Stawiamy sobie za cel umożliwienie Państwu efektywnej komunikacji w języku angielskim.

Aktywne posługiwanie sie jȩzykiem obcym w mowie i piśmie czȩsto bywa najtrudniejsze w procesie nauki danego jȩzyka. Każdego dnia bȩdą wiȩc Państwo mieli lekcje z 2 nauczycielami – pierwszy z nich zajmie siȩ powtórzeniem i ugruntowaniem posiadanych przez Państwa wiadomości oraz pomoże w ich poszerzeniu, podczas gdy drugi umożliwi Państwu zastosowanie przerobionego materiału w praktyce, pomagając jednocześnie w zdobyciu jak najwiȩkszej płynności i poprawności jȩzykowej. W ten sposób, pierwsza połowa lekcji bȩdzie poświȩcona nabywaniu i rozwijaniu sprawności w posługiwaniu siȩ jȩzykiem angielskim, druga natomiast – zastosowaniu owej sprawności w praktyce.

Poprosimy Państwa również o wyznaczenie własnych celów do zrealizowania w trakcie kursu - zostaną one uwzględnione w programie zajęć.

Nasi lektorzy >

Nasi lektorzy mają doświadczenie w nauczaniu angielskiego jako jȩzyka obcego i posiadają kwalifikacje odpowiadające normom Irlandzkiego Ministerstwa Edukacji. Są to nauczyciele z powołania, z pełnym zaangażowaniem oddający siȩ pracy nad umożliwieniem uczniom efektywnej komunikacji w jȩzyku angielskim i osiągniȩcia zamierzonych na okres kursu celów.

Wysoce spersonalizowany i sprawnie działający serwis>

Przed przyjazdem:
 • ocenimy Państwa poziom znajomości jȩzyka angielskiego za pomocą testu online
 • poprosimy o wytyczenie i zakomunikowanie nam wyznaczonych na okres kursu celów, tak, abyśmy mogli pomóc Państwu w ich realizacji
 • prześlemy Państwu szczegółowe informacje odnośnie rodziny goszczącej oraz tego, jak dostać siȩ do szkoły.
Po przyjeździe:
 • ocenimy Państwa umiejętności językowe w mowie I umieścimy Państwa w klasie o odpowiednim poziomie jȩzyka angielskiego na podstawie testu online i rozmowy wstępnej;
 • wrȩczymy Państwu spersonalizowany pakiet powitalny z danymi kontaktowymi szkoły i rodziny goszczącej oraz programem zajȩć rekreacyjnych
 • otrzymają Państwo również numer alarmowy na wypadek nagłych wypadków poza godzinami urzȩdowania recepcji
W trakcie kursu:
 • co 2 tygodnie poprosimy Państwa o zweryfikowanie zamierzonych celów
 • do Państwa dyspozycji bȩdzie Dyrektor ds. dydaktycznych, z którym bȩdą Państwo mogli porozmawiać o swoich postȩpach w nauce i który udzieli wszelkich innych niezbȩdnych informacji.
Po zakończeniu kursu:
 • otrzymają Państwo certyfikat ukończenia kursu wraz z sugestiami dotyczącymi dalszej nauki.

Dlaczego warto wybrać DLTC? >

 • Nauka w niewielkich grupach także latem
 • W pełni wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy
 • Idealne położenie w malowniczym, spokojnym i bezpiecznym miejscu, z którego łatwo dostać siȩ do centrum Dublina i okolic
 • Bardzo przystȩpne ceny w porównaniu z innymi wysokiej jakości szkołami
 • Wysoce spersonalizowany i sprawnie działający serwis
About our Summer English Courses for Adults About our Summer English Courses for Adults About our Summer English Courses for Adults About our Summer English Courses for Adults
DLTC English Language School Facebook Page